O rodzie Wojtyłów

O rodzie Wojtyłów

 

wywiad

z panem Stanisławem Wojtyłą

 

Pielgrzymka

na Górę Św. Anny


- Ks. Stanisław Lubaszka: W jakich okolicznościach dowiedział się Pan, że Pański dalszy kuzyn kardynał Karol Wojtyła został papieżem?

- Stanisław Wojtyła: 16 października 1978 roku pojechałem z żoną na zakupy do Czechosłowacji. Wróciliśmy do Hałcnowa wieczorem i tutaj mój ojciec Teofil czekał już przy bramie, aby przekazać nam tę radosną wiadomość. Byliśmy zupełnie zaskoczeni. Ojciec mówił rozentuzjazmowany, a do mnie powoli docierało co się wydarzyło.

Czytaj więcej: O rodzie Wojtyłów

Świętość? Droga w górę - O Karolu Wojtyle

Świętość? Droga w Górę

 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W wieku 9 lat stracił matkę, a trzy lata później brata. Po maturze studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię polską. Studia przerwał wybuch II wojny światowej. Wraz z przyjaciółmi ze spotkań literackich w sierpniu 1941 r. założył Teatr Rapsodyczny. Równolegle, w latach 1940 – 1942 pracował w kamieniołomach, następnie do 1944 r. w zakładach chemicznych Solvay.

Czytaj więcej: Świętość? Droga w górę - O Karolu Wojtyle

Jan Olejak

JAN OLEJAK (1904 - 1988)


Kolejną publikację poświęcamy Janowi OLEJAKOWI, sołtysowi Hałcnowa, jako formę podziękowania za jego postawę w trudnych latach 1945 - 1954 oraz za umiejętność pokierowania społecznością Hałcnowa. Jan Olejak to zasłużony Hałcnowianin z „krwi i kości”.

Czytaj więcej: Jan Olejak

Kazimierz Lankosz

KAZIMIERZ LANKOSZ (1891 - 1954)

 

Wspomnienie o wielce zasłużonym nauczycielu i kierowniku Szkoły Powszechnej w Hałcnowie Kazimierzu Lankoszu rozpoczniemy od tego, że wspaniale grał on na skrzypcach. Tak wspomina to wuj autora, Józef Jędrzejko: „Pamiętam jak w roku 1939 i po II wojnie światowej, cała młodzież szkolna przygotowywała chóralny śpiew na Wielkanoc. Wraz z kierownikiem Lankoszem i jego rodziną, braliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, Wielkanocnej w kościele p.w. NMP. W czasie podniosłej Mszy, sprawowanej przez ks. proboszcza Pawła Skibę, nasz kierownik brał skrzypce, a my wraz z nim śpiewaliśmy, zapomnianą już dzisiaj pieśń: „Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał, Syn”, dalej powtarzaliśmy po łacinie „Stabat Mater dolorosa”. Śpiewaliśmy chyba z pięć zwrotek z tym łacińskim fragmentem. W kościele panowała idealna cisza, a dźwięk skrzypiec mam jeszcze do dzisiaj w uszach. Już nigdy nic takiego nie przeżyłem”.

Czytaj więcej: Kazimierz Lankosz

Józef Nikiel

Przed 10-cioma lat Ksiądz prałat Stanisław Morawa podjął próbę organizacji chóru. Wszystko byłoby dobrze, było kilku chętnych chórzystów, lecz kto fachowo poprowadzi chór?. Ksiądz Morawa od słowa, do słowa, znalazł pana Józefa NIKLA. Pan Nikiel podjął się dyrygentury chórem od października 1999 r. Pierwszy występ chóru miał miejsce 15.01.2000 r. na spotkaniu opłatkowym w Szkole nr 28 w Hałcnowie. Rocznica 10-lecia Chóru Parafialnego JUBILEUM skłania do przypomnienia postaci pierwszego dyrygenta.

Czytaj więcej: Józef Nikiel

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION