Działanie jest podstawowym kluczem każdego sukcesu (Pablo Picasso)

                          Idzie wiosna - sadzimy drzewa                  

Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do śmiechu (Ken Kessey)                                                                

 Idzie wiosna - sadzimy drzewa       

Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko(Francois Thibault)

                                                     Idzie wiosna - sadzimy drzewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WYBRANO NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA

Na wczorajszym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa przyjęto sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz udzielono mu absolutorium. W wyniku tajnego głosowania ustalono skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i przyjęto plan pracy na rok 2017.

Zarząd Stowarzyszenia:

Edward Kołek – Prezes

Iwona Gębała – wiceprezes

Grzegorz Szymik – wiceprezes

Renata Zuber – sekretarz

Adam Kachnic – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Stefan Raszka – przewodniczący

Paulina Wajdeczko

Bogdan Kiczmer

Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej dzielnicy.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION